بانک تحقیق و پایان نامه و مقاله رشته تاریخ
 
سری اول مقالات و پایان نامه های رشته تاریخ به صورت فایل ورد و آماده

مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار
مقاله مسجد جامع کبیر
مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ
مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان
مقاله سلسله پهلوی و مسئله نفت
مقاله جشن های ملی ایران
مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز)
مقاله تاریخچه شهر کاشان
مقاله تاریخ زردشت
مقاله تاریخ پیدایش اسرائیل
مقاله تاریخ اسلام
مقاله پیدایش انقلاب‌های رنگی در اوراسیا
مقاله اقوام آریایی
تحقیق روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه
تحقیق تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام
پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی
پایان نامه تقسیم بندی جامعه ایران
پایان نامه بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان
پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین
پایان نامه اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در عصر محمود غزنوی
 

برچسب‌ها: مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان, مقاله جشن های ملی ایران, مقاله تاریخچه شهر کاشان
  نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:43  توسط الهه قاسمی  | 
پایان نامه روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه یکی از جامع ترین و کامل ترین تحقیق و پایان نامه های انجام شده در خصوص رابطه علمای دین و حکومت صفویه می باشد که شامل 180 صفحه به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

پژوهشنامه حاضر که به عنوان پایان‌نامه تحصیلی ارائه می‌شود به روابط و مناسبات علمای دین و حکومت صفوی می‌پردازد و تعامل و همکاری این دو را با هم تجزیه و تحلیل می‌کند. در فصل اول این پژوهش درباره کلیات نکته‌هایی اشاره شده است، و در فصل دوم به تبار صفویان از فیروز شاه زرین کلاه تا شاه اسماعیل اول اشاره شده است. و در فصل سوم که به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول نظری به درونمایه‌ها و روند پیدایش دولت صفوی و بعد از آن به ادعای سیادت خاندان صفوی که برای چه و به چه دلیل ادعای سیادت می‌کردند و بعد از آن تشیع خاندان صفوی که از چه زمانی به تشیع روی آوردند و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به حکومت و تحکیم پایه‌های قدرت خود قرار دارند بحث می‌شود و در فصل چهارم به مباحث کلی در مورد حکومت صفوی و علما و مناصب مذهبی و علمای بنام آن دوره اشاراتی دارد.

۱- ۱- مقدمه:

بدون تردید یکی از دوره‌های مهم تاریخی کشور ایران، هم به لحاظ تأمین کننده استقلال و هویت ملی- دینی کشور و هم تأثیر شگرف آن در فرهنگ مذهبی جاری کشور، دوره صفوی است. ایران پیش از صفویه، ایرانی از هم گسیخته و پراکنده بود که هر گوشه از آن، در اختیار دولت و طایفه‌ای بود. روزگاری نیز که سلطه‌ی واحدی برهمه آن اعمال می‌شد، فرمان و سلطه از آن شام، بغداد، و یا ترکان ماوراء النهر و مغولان بود. با آغاز فعالیت صفویان، شاه اسماعیل، به همراه سپاه قزلباش، ایران را یکپارچه و متحد کرد و فرزندان او، کوشیدند تا فرهنگ ایرانی را در این کشور فراهم کنند.

دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید چرا که پس ازنهصد سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان یک فر مانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست در سراسرایران آن روزگار فرمانروایی کند. به درستی پس ازاسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، آل بویه وسربداران روی کار آمدند، ولی هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیرپوشش خود قراردهند و یکپارچگی میان مردم ایران پدید آوردند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات این دولت، رواج مذهب حقه امامیه در این کشور بود که سالها در برخی از نقاط ایران حضور داشت و مجبور بود تابا پرده‌ی تقیه روزگار را سپری کند. به یمن وجود این دولت، تشیع در سراسر ایران انتشار یافت و شیعیان ، پس از قرن‌ها توانستند با آزادی کامل به انجام اعمال و شعائر مورد قبول خود بپردازند. در مجموع ، فرهنگ غنی شیعه با حمایت علما و فقها و فلاسفه و عرفای شیعه ، روزبه روز بارورتر شده و تا به امروز توانسته است که بر غنای خود افزوده و درصحنه سیاسی جامعه ایران حضور قاطع خود را برای هدایت مردم، حفظ کند.

۲- ۱- هدف تحقیق:

در این تحقیق به نقش عالمان دینی در دولت صفوی و تحکیم مذهب شیعه در ایران و شناسایی مناسبات و روابط سلاطین صفوی با عالمان دینی با تاکید بر علمای شیعه و سیاست مذهبی صفویان در برخورد با علما مورد بررسی قرار گیرد.

۳- ۱- سوالات اصلی پژوهش:

در این تحقیق تلاش می‌شود که جایگاه و نقش مذهب شیعه در دوره‌ی صفویان بررسی و روابط سلاطین صفوی با عالمان دینی مورد چگونه بوده است؟ سلاطین صفوی و پیش از آنها از زمان پدران شاه اسماعیل چرا به تشیع گرایش و از آن حمایت کردند و تبار خود را به امامان رسانیدند و آیا این مسئله به عنوان یک سیاست این دولت برای کسب مشروعیت بوده است یا واقعاً در د دین داشتند؟

۴- ۱- فرضیه‌های پژوهش:

۱-    اعلام تشیع اثنی عشری توسط شاه اسماعیل اول به عنوان تحکیم پایه‌های حکومت صفویه بود.

۲-    عالمان شیعی حکومت صفویه را برای گسترش تشیع لازم می‌دیدند و برای مشروعیت حکومت صفویان تلاش می‌کردند.

۳-    صفویان برای مشروعیت خود از عالمان شیعی حمایت می‌کردند.

۴-    افزایش نفوذ واقتدار علمای شیعه در اواخر صفویان باعث وابسته‌تر شدن شاهان صفوی به علما شد.

۵-    علاقه حکمرانان صفوی در استفاده از علمای جبل عامل برای ترویج و گسترش مذهب امامیه اثنی‌عشری وایجاد تعادل بین افراط  و تفریط هایی که در جامعه آن روز وجود داشت.

۵- ۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق:

با توجه به اینکه ایران پس از تاسیس سلسله ی صفوی پایگاه مهم مذهب تشیع گردیده و پر شمار ترین جمعیت شیعه را در خود گرد آورده است.نقش روحانیون شیعه در آن از اهم مسایل و مباحث آن است .در این‌باره قطعا روابط بین این روحانیون با حکام صفوی که پایه گذار این مذهب در ایران بودند و نحوهُ تعامل بین حکومت و روحانیون این دوره یکی از مهم ترین مو ضوعات است که لازم است در مورد آن تحقیق جامع و کامل صورت پذیرد . که سعی اینجانب در این تحقیق بر اساس همین محور بوده است .

۶- ۱- روش تحقیق:

این پژوهش تحقیقی است از نوع تحقیقات بنیادی  و نظری و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با توجه به منابع و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای بهره‌ گرفته شده است.

۷- ۱- سابقه ی پژوهش:

 باوجود تحقیقاتی که در حوزه ی صفویه درکتابهای تاریخ کمبریج دوره ی صفویان،صفویه درعرصه دین وسیاست رسول جعفریان وایران عصر صفوی راجرسیوری و دین و دولت مریم میراحمدی وتحقیقات دیگر که انجام گرفته است،باز هم نیاز به تحقیقات جدید درمورد مناسبات علمای دین وسلاطین ودین ودولت در عصر صفوی ضروری است زیرا ابهامات زیادی دراین خصوص وجود دارد که درپژوهش موجود به آنها پاسخ داده شده است.

 

 

 

۸- ۱-  نقد وبررسی منابع:

احسن‌التواریخ: نوشته‌ حسن بیک روملو یک سال پس از مرگ شاه طهماسب صفوی به پایان رسیده و رویدادهای روزگار این پادشاه و پدرش اسماعیل را به تفصیل آورده است. در اصل به صورت تاریخ عمومی و ظاهراً در دوازده مجلد بوده است که اکنون تنها مجلد آخر این اثر در دست است. نگارش کتاب به سال ۹۸۰/۱۵۷۲م. پایان یافته و نویسنده بعدها رویدادها را تا سال ۹۸۵/۱۵۷۷م افزوده است. روملو رویدادها را به طور سالیانه ذکر می‌کند و در پایان هر سال آگاهیهای مشروح و با اهمیتی درباره سیاستمداران عالمان، ادیبان و شاعرانی که در آن سال در گذشته‌اند به دست می‌دهد. اهمیت و اعتبار جلد دوازدهم احسن‌التواریخ که مشتمل بر وقایع تاریخی در فاصله سالهای ۹۰۰ تا ۹۸۵ ه.ق/ ۱۴۹۴ تا ۱۵۷۷ م، است از آن روست که مطالب آن یا مشهودات نویسنده است یا مسمومات وی از افراد موثق، حسن روملو مورخ قورچی، نه تنها شاهد جنگ‌ها و وقایع بوده بلکه به مناسبت سمت نظامی خویش در جنگها مکرر و متعدد دوران شاه طهماسب شرکت داشته و شرح آنها را در تاریخ خود منعکس ساخته است. لذا می‌توان به اطمینان باور نمود که حسن روملو  از سال ۹۴۸ تا ۹۸۵ ه ق. یعنی مدتی نزدیک به چهل سال، شاهد وقایع درباری صفوی بوده و آنچه نوشته مطالبی است که یا به چشم خویش دیده یا بی‌واسطه و مستقیماً از بزرگان شاه طهماسب و پسرانش شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده شنیده است.

البته در این کتاب نیز مانند دیگر آثار مورخان ایرانی قرون وسطی، توجه وافر به تاریخ نظامی و شرح جنگها مبذول شده است. جهت سیاسی این اثر به نفع صفویه است. با این وجود مؤلف در برابر اشتباهات و نقایص و نقاط ضعف شاهان صفویه مأموران عالیمقام آن خاندان چشم‌پوشی نمی‌کند و به تملق و چاپلوسی نمی‌گراید و حتی درباره دشمنان خاندان صفویه نیز تا اندازه‌ای در اظهار نظر جانب بی‌غرض را حفظ می‌کند.

در چگونگی سبک نگارش حسن بیک روملو در احسن التواریخ، باید گفت، که وی همچون نویسندگان تاریخ قرون نهم و دهم هجری، که آیات قرآن و قصص انبیاء و اشعار را شاهد نوشته‌های خود می‌آورند، دارای نثری تقریباً مصنوع و متکلف و همراه با عبارت پردازی و آرایش‌های نظمی مطالب خود را نوشته است. این نوشته‌ها همراه با لغات و واژه‌های ترکی و مغولی مرسوم به قرینه‌های ادبی مخصوص این قرون است.

عالم آرای شاه اسماعیل:

نویسنده آن ناشناخته است در سال ۱۰۸۶/۱۶۷۵ نگارش یافته و رویدادها را تا پایان حکومت اسماعیل‌یکم آورده است. اعتبار و ارزش تاریخی این کتاب هم به خاطر فاصله داشتن زمان نگارش آن از دوران حکومت اسماعیل یکم و همچنین نثر ساده و عوامانه‌ی کتاب که با داستان پردازی آمیخته است. و پذیرش مطالب آن باید بسیار با احتیاط صورت پذیرد. این کتاب یک بار نیز با عنوان تاریخ عالم آرای صفوی به کوشش یدالله‌شکری به چاپ رسیده است. از این منبع در فصل دوم تبار صفوی استفاده شده است.

عالم آرای عباسی:

کتاب دیگری که در زمره منابع تاریخی دوره صفوی باید از آن یاد . تاریخ عالم آرای عباسی است که اسکندر بیک منشی ترکمان (۱۰۴۳-۹۶۸/۱۶۳۳-۱۵۶۰) نوشته است. نویسنده که از ایل ترکمان آذربایجان است نخست در زمره نگهبانان شاهی بود و سپس در دستگاه مرکزی حکومت عباس یکم به کار پرداخت . وی شاهد بسیاری از رویدادهای دستگاه پادشاهی عباس یکم بوده و به اسناد دولتی نیز دسترسی داشته است. اسکندر بیک همچون سایر مورخان وابسته به دربار صفوی قرن نهم و دهم از سیادت خاندان صفوی دفاع کرده است.

سبک و شیوه نگارش عالم آرای عباسی به سیاق کتب قرن نهم و دهم هجری است و در آن از آیات قرآنی ، حدیث، قصص انبیاء و شعر و تکلفات منشیانه یافت می‌شود.

اسکندربیک منشی دردوران ضعف‌وپیری نوشتن تاریخ پادشاهی شاه صفی‌یکم(۱۰۵۲-۱۰۳۸/۱۶۴۲-۱۶۲۹) را آغاز کرد و تا سال ۱۰۴۳/۱۶۳۴ یعنی مدت پنج سال ادامه داد. ولی این کار با مرگش متوقف شد و منشی نتوانست ذیل عالم آرای عباسی را به اتمام برساند. بقیه حوادث ایام شاه صفی که در این کتاب آمده از تاریخ «خلدبرین» محمد یوسف واله اصفهانی استخراج شده است.

مواد تراجم احوال در تاریخ عالم آرای عباسی تاحدی به روال متفاوتی از آثار بیشتر از خود نوشته شده و شاید نشانگر این باشد که اسکندر بیک، در واقع دولت را در نظر گرفته نه جامعه اسلامی را.

اصول انتخاب که اساس اثر اسکندر بیک قرار گرفته به وضوح متفاوت با آن چیزی است که نویسندگان سابق به کار می‌گرفتند. به طور کلی تنها آنهایی که کارشان در چارچوب حکومت مهم بوده در این کتاب ذکر شده‌اند و اطلاعاتی که ارائه گشته بیشتر در مورد عزل و نصب‌ها تا ولادت و وفات است.

روضات الجنات فی احوال العلما:

 نوشته محمد باقر خوانساری که توسط محمد باقر ساعدی خراسانی به فارسی برگردانده شده، نیز شرح حال ۷۴۲ تن از علمای اسلام و شاعران قدیم و جدید را دربردارد. این کتاب، نگارش آن در سال ۱۲۸۷/۱۸۷۰ به پایان رسیده است، درباره افراد و آگاهیهای تاریخی ارزشمندی ارائه می‌کند که گاه در منابع دیگر وجود ندارد. که در تحقیق حاضر در بخش‌های زیادی از این کتاب استفاده کرده‌ام.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه  به صورت ورد کلیک نمائید


برچسب‌ها: روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه, رابطه علمای دین و صفویه, صفویه, تحقیق علمای دین و صفویه, پایان نامه رابطه علمای دین و صفویه
  نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 12:22  توسط الهه قاسمی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM